Snurken, geheugen, aandacht en leren

The DJ Company - De beste DJ uit jouw regio (Juli- 2019).

Anonim

Zou je liever hebben dat je kind op de kleuterklas een bloedlood had van 3 keer de veilige limiet (zoals kinderen die naast een loodsmelterij wonen - het dubbele van de meeste kinderen met loodtoxiciteit), of zou je kind liever gesnurk hebben? De impact op de hersenen is ongeveer hetzelfde, volgens een provocerende studie in de Journal of Pediatrics van oktober 2004.

Slaapstoornis ademhalen (SDB) is de naam die wordt gegeven aan een spectrum van slaapademhalingspatronen, variërend van mild snurken tot obstructieve slaapapneu. In deze studie van meer dan 200 kinderen scoorden degenen met SDB significant slechter op tests van gedrag, geheugen, intelligentie en ADHD dan hun leeftijdsgenoten - zelfs als ze alleen hadden gesnurk zonder slaapapneu.

$config[ads_text] not found

Gezien de slechte scores op de meest uiteenlopende tests, is het niet verrassend dat hun schoolprestaties ook leden. Gelukkig lijkt het behandelen van snurken op deze leeftijd de prestaties te verbeteren. De auteurs suggereren dat 3 tot 6 jaar oud de piekperiode is waar snurken schadelijk is voor de ontwikkeling, en ook de piekleeftijd waarop het behandelen van snurken een groot verschil kan maken in gedrag en leren. Over het algemeen snurk ongeveer 1 op de 10 kinderen van deze leeftijd.